logo KopenvoorjeClub 2018 transp

MALBANI, exploitant van kopenvoorjeclub.nl, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 71274545, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze hebben betrekking op de website kopenvoorjeclub.nl en de actieve kopenvoorjeclub actiepagina’s.

Contactgegevens:
MALBANI
Karel Doormanstraat 16
3262PD Oud Beijerland

Bart Nieuwenhuizen is de Functionaris Gegevensbescherming van MALBANI. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MALBANI verwerkt enkel persoonsgegevens die door een bezoeker van de website kopenvoorjeclub.nl ingevoerd worden bij het aanmelden van een club. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de betreffende persoon om kopenvoorjeclub te activeren op de website en de kopenvoorjeclub actiepagina van de aangemelde club. Wij gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MALBANI volgt jouw surfgedrag op de website kopenvoorjeclub.nl en de actieve kopenvoorjeclub actiepagina’s waarmee wij onze producten en diensten optimaliseren naar de behoeften de bezoekers van de betreffende websites.

Geautomatiseerde besluitvorming
MALBANI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MALBANI) tussen zit. MALBANI gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
1. De affiliate netwerken Tradetracker, Performance Horizon en AWIN voor het opvragen, middels een zelf ontwikkelde software module, van aankopen die gedaan worden door personen bij webshops zoals aangeboden op de kopenvoorjeclub actie pagina’s. Dit opvragen wordt gedaan om de commissies te bepalen ten behoeve van de deelnemende clubs aan het kopenvoorjeclub concept. Hierbij worden de aankoopdatum, de webshop, de productgroep, het aankoopbedrag en de toegekende commissie opgevraagd. Er is geen inzicht in welke product is aangekocht en door wie met naam en toenaam.
2. Google Analytics voor het vaststellen van bezoekersstatistieken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MALBANI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens zoals ingevuld bij aanmelding:

Contactgegevens zoals ingevuld bij aanmelding
Bewaartermijn Tot 6 maanden na einde Gebruiksovereenkomst
Doel Om te komen tot een finale eindafrekening van de commissies
   
Cookie op IP nummer
Bewaartermijn 26 maanden
Doel Bijhouden van bezoekstatistieken van de website van kopenvoorjeclub.nl


Delen van persoonsgegevens met derden
MALBANI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MALBANI gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn voor het bepalen van bezoekstatistieken. Wij kunnen op basis hiervan de gebruikerservaring optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MALBANI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MALBANI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MALBANI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.